VIS MAGIC – 10

Lavandula angustifolia Mill., soi Vis Magic 10
Foto: Guțu Sergiu, Studioul foto „Felinar”

Soiul Vis Magic 10 face parte din grupul cu maturitate semitardivă, înfloreşte concomitent cu soiul C-90. Planta reprezintă un semiarbust peren cu gabitusul viguros şi forma plantelor compactă. Talia plantelor este de 61,1 cm, diametrul plantelor de 87,1 cm şi formează până la 451 de tulpini florale per/plantă. Fructul este o nuculă mică, netedă, alungită de culoare brună. MMB=0,6 g.
Producţia de materie primă este de 6,8-9,0 t/ha, conţinutul de ulei esenţial – 3,668-4,224 % (s.u), iar producţia de ulei esenţial este de la 84,1 până la 125,3 kg/ha în funcţie de condiţiile pedoclimatice. Are o rezistenţă înaltă la secetă, ger şi iernare. Domeniul de utilizare a soiului respectiv – producerea uleiului esenţial şi a materiei prime farmaceutice.
Sursa: Teză de doctor: CREAREA ŞI EVALUAREA HIBRIZILOR POLICROSS DE LAVANDULA ANGUSTIFOLIA, BUTNARAŞ VIOLETA, CHIŞINĂU, 2016

* * * * * * *

Experiența mai puțin plăcută din anul 2019, este legată de „REZISTENȚA LA SECETĂ” a soiului de lavandă VIS MAGIC 10 !!! Rezultatele aplicative arată o situație foarte diferită față de caracteristicile declarate ale soiului respectiv, fapt care ridică foarte mari semne de întrebare. Detalii AICI.

************

În condiții de producere a soiului Vis Magic 10, în vara anului 2019, pe plantația de anul 2 cu suprafața de 0,25ha, schema de plantare de 1,4 x 0,5 m, a fost obținută o recoltă de inflorescențe de  0,68 tone (2,72t/ha) din care au fost extrase 11 kg (44 kg/ha) de ulei esențial. Productivitatea de ulei esențial raportat la masă verde de inflorescențe a fost de 1,62 %. Rezultatele analizei chimice a uleiului esențial obținut este prezentat mai jos în formă tabelară și cromatogramă. Aceste date au fost furnizate de cultivatorii soiului dat în exclusivitate pentru LAVANDA.md.

Originatorul și menținătorul soiului Vis Magic 10  este Institutului de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantalor, autori – Gonceariuc Maria, Balmuș Zinaida.
Soiul Vis Magic 10 este protejat prin Brevet pentru soi de plantă numărul MD 74 din 31.07.2010, acordat de Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală.