LAVINIE DE GRĂDINĂ

La Grădina Botanică (Institut) a Academiei de Ştiinţe a Moldovei pe parcursul mai multor ani au fost efectuate lucrări de ameliorare la specia de Lavandula angustifolia , care s-au soldat cu crearea soiul – Lavinie de Grădină. Este utilizat în industria parfumerică şi medicină.
Sursa: Teză de doctor: CREAREA ŞI EVALUAREA HIBRIZILOR POLICROSS DE LAVANDULA ANGUSTIFOLIA, BUTNARAŞ VIOLETA, CHIŞINĂU, 2016

Originatorul și menținătorul soiului Lavinie de Grădină este Grădina Botanică (Institut) a AȘM, autori – Chisnicean Lilia, Ciocîrlan Nina, Colțun Maricica.
Soiul Lavinie de Grădină este protejat prin Brevet pentru soi de plantă numărul MD 193 din 31.12.2015, acordat de Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală.