ALBA – 7

Lavandula angustifolia Mill., soi Alba-7
Foto: Brenici Mircea

Alba 7 este un soi tardiv, înfloreşte cu 3 – 4 zile mai devreme decât soiul C – 90. Planta este un semiarbust peren, cu talia de 57,1 cm, diametrul plantelor – 85,8 cm şi cu 484 tulpini florale de formă compactă. Florile până la deschidere au caliciul şi butonul floral de culoare albă, corola în interior este violet- albăstruie. Fructul este de formă alungită, netedă, lucioasă de culoare brună. MMB=0,6 g. Evaluarea soiului în culturi comparative de concurs pe parcursul anilor 2006 – 2013 au demonstrat că soiul se caracterizează prin producţie ridicată de materie primă, conţinut înalt de ulei esenţial şi randament ridicat de ulei esenţial. Astfel, producţia medie de materie primă constituie de la 8,3 t/ha până la 12,8 t/ha, conţinutul de ulei volatil este de 4,441 – 5,376 % (s.u.). Producţia de ulei esenţial este de 143,3 – 245,0 kg/ha. Soiul se caracterizează prin rezistenţă înaltă la secetă, ger şi iernare. Este destinat pentru producerea de ulei esenţial şi a materiei prime farmaceutice.
Sursa: Teză de doctor: CREAREA ŞI EVALUAREA HIBRIZILOR POLICROSS DE LAVANDULA ANGUSTIFOLIA, BUTNARAŞ VIOLETA, CHIŞINĂU, 2016

 

* * * * * * *

În condiții de producere a soiului Alba 7, în vara anului 2020, pe plantația de anul 3 cu suprafața de 0,25 ha, schema de plantare de 1,4 x 0,5 m, a fost obținută o recoltă de inflorescențe de  cca. 1,18 tone (4,72 t/ha) din care au fost extrase cca. 18,1 kg (72,5 kg/ha) de ulei esențial. Productivitatea de ulei esențial raportat la masă verde de inflorescențe a fost de 1,54%. Rezultatele analizei chimice a uleiului esențial obținut este prezentat în imaginea din dreapta, în formă tabelară și cromatogramă.

* * * * * * *

În condiții de producere a soiului Alba 7, în vara anului 2019, pe plantația de anul 2 cu suprafața de 0,25 ha, schema de plantare de 1,4 x 0,5 m, a fost obținută o recoltă de inflorescențe de cca. 1,03 tone (4,12t/ha) din care au fost extrase cca. 22,3 kg (89,4 kg/ha) de ulei esențial. Productivitatea de ulei esențial raportat la masă verde de inflorescențe a fost de 2,17%. Rezultatele analizei chimice a uleiului esențial obținut este prezentat mai jos în formă tabelară și cromatogramă.


Originatorul și menținătorul soiului Alba 7  este Institutului de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantalor, autori – Gonceariuc Maria, Balmuș Zinaida.
Soiul Alba 7 este protejat prin Brevet pentru soi de plantă numărul MD 75 din 31.07.2010, acordat de Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală.