CHIȘINIOVSCAIA 90 (C-90)

Lavandula angustifolia Mill., soi Chişiniovscaia – 90

Foto: Lavandița

În anul 1994 este omologat în Republica Moldova soiul Chişiniovscaia – 90, care a fost creat prin metoda selecţiei individuale din descendenţii generativi ai soiului Voznesensk – 34. Autorii soiului sunt: dr. Murin Anatolii şi cercetătorii ştiinţifici Buiucli Svetlana, Popova Svetlana. Soiul este tardiv, cu perioada de vegetaţie până la coacerea tehnică a materiei prime de 95 – 100 de zile, se caracterizează prin plante viguroase, cu un sistem radicular bine dezvoltat. Talia plantelor este de 54,6 cm, iar diametrul plantelor – 89,6 cm. Florile acestui soi sunt de culoare albastră – deschisă. Durata fazei de înflorire este relativ scurtă şi constituie 8-9 zile. Producţia de materie primă proaspătă la soiul menţionat pe parcursul anilor 2007-2013 constituie 51,4 q/ha. Conţinutul de ulei esenţial în materia primă este de 2,708 % (s.u.). Soiul C-90 manifestă o rezistenţă sporită la secetă şi temperaturi scăzute în timpul iernii, rezistent la septorioză. Perioada de exploatare a plantaţiei constituie 9-10 ani, care poate fi prelungită cu încă 3 – 4 ani prin efectuarea întineririi plantelor. Este adaptat pentru recoltarea mecanizată a materiei prime.

Sursa: Teză de doctor: CREAREA ŞI EVALUAREA HIBRIZILOR POLICROSS DE LAVANDULA ANGUSTIFOLIA, BUTNARAŞ VIOLETA, CHIŞINĂU, 2016