Subvenționarea plantațiilor de lavandă 2021

În anul 2021 se constată o dezvoltare nesemnificativă a sectorului de cultivare a lavandei. Oficial au fost înființate și subvenționate doar 64,48 hectare de lavandă, pentru care au fost solicitate subvenții în valoare totală de 816 595 lei:

Menționăm faptul că soiurile Moldoveanca 4, Vis Magic 10 și Alba 7 au fost obținute și brevetate în anul 2005.

Amintim că pe durata anilor 2010-2020, au fost înființate și subvenționate doar 166,92 ha de lavandă soi Chisinevscaia 90 (K-90), în sumă totală de 1 359 641 lei, iar de soiul Moldoveanca 4 – 8,28 ha subvenționate cu 67 800 lei în anul 2020.

Subvenționarea plantațiilor de lavandă 2010-2020

Din surse neoficiale, cunoaștem că suprafețele reale înființate cu lavandă sunt de câteva ori mai mari decât informațiile din datele oficiale. Răspunsul la întrebarea de ce companiile nu ajung sa solicite și obțină subvenții pentru investițiile făcute? , credem că este legat de costul ridicat al satisfacerii cerințelor de subvenționare.

Date* privind subvențiile pentru înființarea plantațiilor de lavandă în anul 2021:

Localitatea unde a fost efectuată investiția Raionul Suprafața de levănțica înființată, ha Soiul de levănțică Suma subvenției acordată, lei Detalii
Mereni Anenii Noi 7,06 Moldoveanca 4 70560
Sărăteni Leova 24,73 Chișiniovscaia 90 355421 suma solicitată
Vozneseni Leova 7,2 Chișiniovscaia 90 71989 suma solicitată
Crocmaz Ştefan Vodă 13 Moldoveanca 4 293500 suma solicitată
Crocmaz Ştefan Vodă 10,48 Chișiniovscaia 90
Blindeşti Ungheni 0,51 Aroma Unica 25125 suma solicitată
Blindeşti Ungheni 0,75 Alba 7
Blindeşti Ungheni 0,75 Vis Magic 10

* Sursa datelor – AIPA, răspuns la cerere solicitare informații.

You are currently viewing Subvenționarea plantațiilor de lavandă 2021