Valorificarea defectuoasă a soiurilor de plante – studiu de caz (levănțica)

Valorificarea defectuoasă a soiurilor de plante – studiu de caz (levănțica)
Simpozionul științifico-practic „Lecturi AGEPI”,
Chișinău, 20 aprilie 2022

În baza experienței proprii și a informațiilor solicitate, a fost documentată valorificarea a patru soiuri noi de lavandă prin exercitarea drepturilor de către titularul de brevet. Informațiile obținute prezintă o situație foarte modestă legată de valorificarea soiurilor noi de lavandă. Prin interpretarea și aplicarea distorsionată a cadrului legal aferent protecției soiurilor de plante au fost create artificial mari bariere birocratice pentru operatorii economici dornici de a valorifica soiuri noi de plante. Acești factori au condus către situația în care timp de peste cincisprezece ani de la înregistrarea soiurilor noi au fost produse cantități nesemnificative de material săditor certificat și plantate suprafețe infime cu aceste soiuri de levănțică.

VIDEO min 1:16 – 45:53 2022_Lecturi_AGEPI_Valorificare_Lavanda
You are currently viewing Valorificarea defectuoasă a soiurilor de plante – studiu de caz (levănțica)