Contracte de multiplicare a soiurilor noi de lavandă în perioada 2005 – 2021

Pe durata anilor 2005-2021, pentru soiurile noi de lavandă Moldoveanca 4, Vis Magic 10, Alba 7, Aroma unica, au fost semnate DOAR ZECE contracte / acorduri de multiplicare. Menționăm faptul că titular al brevetelor pentru soiuri de lavandă menționate este Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor.

● Toate contractele semnate sunt CONTRACTE de IMPLEMENTARE, care conțin vânzare de material săditor.
● NICI un acord de MULTIPLICARE, care să presupună doar valorificarea proprietății intelectuale
● Două contracte sunt semnate cu o singura companie: contract de bază și acord adițional
● Alte câteva contracte sunt semnate în cadrul proiectelor de implementare cu finanțare de la stat sau externă

Menționăm faptul că certificat de înregistrare pentru producerea și/sau comercializarea semințelor pentru soiurile NOI de levănțică, la finele anului 2020, era următoarea situație:
• Moldoveanca 4 – 2 companii,
• Vis Magic 10 – 1 companie,
• Alba 7 – 1 companie,
• Lavinie de grădină – 0 companii,
• Aroma Unica – 0 companii.

În data de 14.02.2022, în adresa Institutului de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor a fost expediată o solicitare de informație referitor la acordurile de multiplicare pentru soiurile de lavandă protejate prin brevet: Moldoveanca 4, Vis Magic 10, Alba 7, Aroma Unica.
Prin răspunsul oferit (nr. 63 din 11.03.2022) informația solicitată NU a fost oferită, temei de refuz fiind invocate prevederile art. 7(2), lit. b) și e) din Legea nr. 982 – informație cu accesibilitate limitată.
În data de 16.03.2022, în adresa IGFPP a fost expediată o solicitare REPETATĂ de informație. Copii ale solicitării respective au fost expediate către: Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare al RM, Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală, Comisia parlamentară „Comisia agricultură și industrie alimentară”.
La cea de-a doua solicitare am primit informațiile în formatul cerut.

You are currently viewing Contracte de multiplicare a soiurilor noi de lavandă în perioada 2005 – 2021